Welding Neck Flenzen 150 LBS

!

316 * Welding-Neck 1/2" 150 LBS sch10s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

316 * Welding-Neck 3/4" 150 LBS sch 10s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

316 * Welding-Neck 1'' 150 LBS sch10

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5
7204065

316 * Welding-Neck 1.1/4" 150 LBS sch40s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

316 * Welding-Neck 2" 150 LBS sch 10s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5
7206065

316 * Welding-Neck 2" 150 LBS sch40s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5
7206067

316 * Welding-Neck 2" 150 LBS sch 80s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

304 * Welding-Neck 2 " 300 LBS sch80s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

316 * Welding-Neck 2" 300 LBS sched 40s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

304 * Welding-Neck 2.1/2" 150 LBS sch10s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

316 * Welding-Neck 2.1/2" 150 LBS

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

316 * Welding-Neck 2.1/2" 300 LBS

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5
7207801

304 * Welding-Neck 3" 150 LBS sch10s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

304 * Welding-Neck 3" 150 LBS sch40s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

316L * Welding-Neck 3" 150LBS sched 10s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

316L * Welding-Neck 3 " 150 LBS sch40s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

316L * Welding-Neck 3 " 300 LBS sch40s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

304L * Welding-Neck 4 " 150 LBS sch40s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

304 * Welding-Neck 4" 150lbs sch10s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

304 * Welding Neck 4" 150 lbs sched 80s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

316 * Welding-Neck 4'' 150LBS sch.10s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

316L * Welding-Neck 4 " 150 LBS sch40s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

316 * Welding-Neck 4" 300LBS sch.40s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

304L * Welding-Neck 5 '' 150 LBS

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5

304L * Welding-Neck 6 " 150 LBS sch10s

Voorlasflens volgens ANSI B 16.5