Koppeling vlak MF    NL Metalen
Koppeling vlak MF NL Metalen

Koppeling M/F met vlakke afdichting

Koppeling RVS 316, M/F  met  vlakke afdichting d.m.v. een  PTFE ring.
!

316 * Koppeling bibui 1/4"Vlak

binnen /buitendraad vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibui 3/8"Vlak

binnen /buitendraad vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibui 1/2"Vlak

binnen /buitendraad vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibui 3/4"Vlak

binnen /buitendraad vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibui 1 " Vlak

binnen /buitendraad vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibui 1.1/4"Vlak

binnen /buitendraad vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibui 1.1/2"Vlak

binnen /buitendraad vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibui 2 "Vlak

binnen /buitendraad vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibui 2.1/2" Vlak

binnen /buitendraad vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibui 3 " Vlak

binnen /buitendraad vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibui 4 " Vlak

binnen /buitendraad vlakke afdichting PTFE