koppeling  vlak, 316     NL Metalen
koppeling vlak, 316 NL Metalen

Koppeling F/F met vlakke afdichting

RVS Koppeling met  vlakke afdichting d.m.v. een PTFE ring, in 316   met 2 x binnendraad