koppeling  vlak, 316     NL Metalen
koppeling vlak, 316 NL Metalen

Koppeling F/F met vlakke afdichting

RVS Koppeling met  vlakke afdichting d.m.v. een PTFE ring, in 316   met 2 x binnendraad 
!

316 * Koppeling bibi 1/4" Vlak

binnendraad, vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibi 3/8" Vlak

binnendraad, vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibi 1/2" Vlak

binnendraad, vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibi 3/4" Vlak

binnendraad, vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibi 1 " Vlak

binnendraad, vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibi 1.1/4" Vlak

binnendraad, vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibi 1.1/2" Vlak

binnendraad, vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibi 2 " Vlak

binnendraad, vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibi 2.1/2" Vlak

binnendraad, vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibi 3 " Vlak

binnendraad, vlakke afdichting PTFE

316 * Koppeling bibi 4 " Vlak

binnendraad, vlakke afdichting PTFE